Внимание! Вы перенаправляетесь на другой сайт. Для перехода щелкните по ссылке: http://www.rdpress.ru/dokumenty/konkursy-i-granty/polozhenie-ministerstva-pechati-i-informatsii-rd-ot-2017-03-07-nomer-b-n-_95